Ukoliko želiš biti uploader strane glazbe, javi nam se u odjeljku za poruke ( sa desne strane u widgetu ) a mi te postavimo također kao partnera i objavimo sve tvoje podatke koje nam ustupiš za reklamu te promociju onoga čega se baviš, gdje i kada nastupaš itd .