Vodeći i prateći statistiku na ovome sajtu te grupi Studio Materijali utvrdili smo da nam se povećala aktivnost skidanja mapa DJeva te da su u tražilici korišteni pojmovi ( Imena DJeva ) kojih nemamo u svojoj bazi . Zato smo došli do ideje da odradimo UPLOAD BOX mapa sa DJevima kojih nemamo a u svrhu pomoći našim članovima te proširenju lepeze naše ponude …. Uploadat može apsolutno svatko a nakon vašeg uploada mapa sa DJom će se automatski pojaviti unutar mapa u formi ispod …. Ukoliko primjetite da u nekoj od već postojećih mapa DJeva postoje neki radovi koji nisu uploadani možete jednostavno ući u mapu te uploadat te radove koje vi posjedujete te će se isti također automatski pojaviti u toj mapi …

Svakome tko bude redovan uploader dobiva mjesec dana VIP Statusa na sajtu ….