Tjedan dana V.I.P DJ statusa ( FREE )

Za dva najbrža korisnika pripremili smo V.I.P discount code za tjedan dana besplatnog korištenja V.I.P DJ stausa, ako si ti jedan od njih kopiraj ovaj code ” SMVIP1WEEK ” i zalijepi ga OVDJE .


Mjesečna Donacija je plan gdje uz gore navedeno možete preuzimati sav materijal na sajtu pa tako i najnovije obrade objavljene od uredništva sajta ili naših članova midi za remixiranje , najnovije obrade uploadane na sajt , remix packove ..

Pristup kategorijama :

Sve iz Free Membership +

  • MIDI Akordi
  • Remix Packovi
  • SM Top 20
  • Studio Vokali

Napomena : pristup SM Google Drive-u u ovom paketu nije uključen !!