Download Zona ( 2016. i 2017. godine )

Nešto starija download zona pronađena na starijim diskovima sasvim slučajno, imali smo fazu gdje smo izgubili velik broj obrada te smo naknadno to sve ponovo sakupljali jer u to vrijeme nismo imali aktivan ovaj google drive nego je bilo sortirano sve po yandex drajvovima, firemedia, rapidshare itd bakračima. Starije download zone ćemo u budućnosti još popunjavati sa radovima od 2013 godine tj od nastanka ove grupe pa do vremena kad smo aktivirali ovaj današnji sm google drive. Ovo su trenutno uploadani i ne uređeni radovi koje ćemo u bliskoj budućnosti svakako srediti 😉 .


Ukoliko i ti imaš radova za uploadati to možeš napraviti u našem UPLOAD BOX-u te zaraditi V.I.P DJ status 😉


Download Zona 2016


Download Zona 2017


Za preuzimanje većih packova potreban vam je SM Google Drive , više o ovome te ostalim paketima pročitajte OVDJE ….